Pierwsza mobilność do Szwajcarii

W dniach 27.11-01.12.2012r. Opolski Wicekurator Oświaty Rafał Rippel, dyrektor Wydziału Wspomagania i Strategii Edukacyjnej KO w Opolu p. Aurelia Stępień- koordynator projektu, pracownicy Kuratorium Oświaty w Opolu oraz dyrekcje i pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu, Publicznego Gimnazjum nr 6 w Opolu, Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, wzięli udział w pierwszej mobilność do Szwajcarii – naszych zagranicznych partnerów (Leiterin Departement Bildung Und Sport, Oberstufe Sonnenhof Wil, Leitung Paedagigik) we wspólnie realizowanym projekcie w ramach akcji Comenius Regio Matematyka nowego wymiaru.

Czytaj więcej: Pierwsza mobilność do Szwajcarii

Spotkanie robocze partnerów Regionu I

9 października 2012 r., w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyło się kolejne spotkanie robocze z naszymi partnerami lokalnymi w ramach projektu Comenius-Regio Matematyka nowego wymiaru, którego głównym celem było  przedstawienie wyników z przeprowadzonych badań, dot. jakości nauczania matematyki i osiągnięć uczniów, jakie zostały przeprowadzone na przełomie września i października 2012 r w partnerskich szkołach projektu oraz zaplanowanie realizacji dalszych działań, zgodnych z harmonogramem realizacji projektu.

Czytaj więcej: Spotkanie robocze partnerów Regionu I

Spotkanie z beneficjentami programu Comenius Partnerskie Projekty Regio

24 września 2012r. w Warszawie w Bibliotece Publicznej w Warszawie osoby wchodzące w skład personelu projektu „Matematyka nowego wymiaru” (Wiesława Kostrzewa-Andros, Iwona Tkacz, Krystyna Smolka) miały okazję uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym na temat sposobu rozliczania i zarządzania projektami w ramach akcji Comeniu-Regio. Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Fijałkowska – główny specjalista ds. akcji Comenius- Regio, która podsumowała wyniki
z rundy selekcyjnej 2012. Bardzo miło było dowiedzieć się, że nasz projekt znalazł się w gronie 5 najwyżej ocenionych projektów na 47 złożonych wniosków.

Czytaj więcej: Spotkanie z beneficjentami programu Comenius Partnerskie Projekty Regio