Regiony partnerskie

Region Partnerski I

  Kuratorium Oświaty w Opolu www.kuratorium.opole.pl

Partnerzy lokalni:

 

Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim http://zsdobrzenwielki.pl/

 Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Powstańców Śląskich w Opolu www.g6.wodip.opole.pl

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu http://www.psp20.idhost.pl/

  Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu http://www.modn.opole.pl/

 

Region partnerski II

Departament für Bildung und Sport

Partnerzy lokalni:


Oberstufe Sonnenhof Will http://www.sohowil.ch/

Leitung Pädagogik