Piszą o naszym projekcie ...

 

W dniach 17.-20. września br odbyła się delegacja w ramach projektu europejskiego Comenius Regio. Polska delegacja miała możliwość przyjrzeć się pracy nauczycieli w Szwajcarii. 19 września przedstawiciele opolskiego Kuratorium Oświaty wraz z nauczycielami i dyrektorami opolskich szkół związanymi z projektem obserwowali lekcję matematyki w szkole podstawowej w Wil. Klasa składała się z 24 uczniów w wieku od 5- 10 roku życia. Dzieci uczyły się razem w jednej klasie. Uczniowie pracowali na tabletach, na których zainstalowany zostal program Appolino- do nauki matematyki i języka niemieckiego. Program ten powstał, aby dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym mogły uczyć się wszystkimi zmysłami. Nauka z pomocą tabletu to nie tylko zabawa, ale również ciężka praca. Byliśmy pod wrażeniem, przede wszystkim praca z pomocą tabletu umożliwia każdemu dziecku indywidualną pracę. Każdy uczeń pracuje we własnym tempie (każdy z uczniów posiada swój tablet i ma słuchawki- w których słyszy polecenia do zadania).

Sprawozdanie z realizacji mobilności u Partnera II

Sprawozdanie z realizacji mobilności u Partnera II – wizyta w Szwajcarii w dniach od 17.09.2013 r. do 20.09.2013 r.

W pierwszym dniu pobytu delegacji polskiej w Wil nastąpiła prezentacja dotychczasowej realizacji zadań obu stron – szwajcarskiej i polskiej w ramach projektu „Matematyka nowego wymiaru”. Wymiana doświadczeń miała miejsce w zabytkowym budynku o zachowanych elementach historycznego wystroju położonym w centrum Wil. Kierownik projektu ze strony szwajcarskiej – Michael Hasler dokonał oceny wizyty w Polsce w marcu 2013 r. Odniósł się do lekcji i zajęć, w których uczestniczyli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 w Opolu, w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w Publicznym Gimnazjum nr 6 oraz funkcjonującym w nim Centrum Nauk Przyrodniczych.

Precyzyjne opracowanie zakończone jest konkluzją wysoko oceniającą pracę polskich nauczycieli, nowatorstwo stosowanych metod i form pracy oraz wykorzystanie środków dydaktycznych. Podkreślony został zauważalny stosunek szacunku uczniów wobec nauczycieli. Jednocześnie strona szwajcarska oceniła tempo pracy na lekcjach jako zbyt szybkie w stosunku do możliwości wszystkich uczniów. Tak więc pozytywnie odniesiono się do sposobu prowadzenia lekcji, motywowania, orientacji w zakresie kompetencji, urozmaicania metod nauczania, natomiast zaangażowanie uczniów w proces uczenia się, przełożenie na nich części odpowiedzialności za efekty kształcenia określono jako niewystarczające.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z realizacji mobilności u Partnera II

Sprawozdanie z realizacji pobytu nauczycieli ze Szwajcarii w Opolu

Szwajcarscy partnerzy projektu Comenius Regio Matematyka nowego wymiaru w dniach 20 -23 marca 2013 r. odbyli swoją pierwszą mobilność do Polski. Po przylocie do Opola, zakwaterowaniu oraz szybkim zregenerowaniu po podróży rozpoczął się program wizyty zaplanowany przez lidera projektu Kuratorium Oświaty w Opolu i partnerów lokalnych, którymi są: Publiczne Gimnazjum  nr 6 w Opolu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Opolu, Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Wizyta rozpoczęła się od zaprezentowania 20.03.2013r. w Kuratorium Oświaty w Opolu przez Opolskiego Wicekuratora Oświaty – p. Rafała Rippla struktury szkolnictwa i modelu nadzoru pedagogicznego funkcjonującego w Polsce. Zależało nam, aby zaproszeni goście zanim rozpoczną wizyty w szkołach, zostali wprowadzeni w specyfikę systemu szkolnictwa polskiego oraz zrozumieli jej odmienność wobec systemu szwajcarskiego.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z realizacji pobytu nauczycieli ze Szwajcarii w Opolu