Materiały z konferencji opracowane przez uczestników

Niekonwencjonalne sposoby rozwijania zainteresowań matematycznych uczniów poprzez gry koputerowe, gry planszowe. Anna Kuśnierz - prezentacja.

Zadania na dowodzenie w gimnazjum - prezentacja, lista zadań na dowodzenie - Irena Juńczyk

Elementy statystyki opisowej realizowane na II, III i IV etapie edukacyjnym - prezentacja - Maria Romanowska
Jak uczyć zadań na dowodzenie na różnych etapach edukacyjnych - prezentacja - Maria Romanowska
Zmiany w podstawie programowej z matematyki na III i IV etapie edukacyjnym - prezentacja - Maria Romanowska
Rozwiązywanie przykładowych zadań z geometrii, które sprawiają uczniom trudności - przykłady zadań - Maria Romanowska
Wypracowanie zadań na dowodzenie przez uczestników projektu na III i IV etapie edukacyjnym - prezentacja - Maria Romanowska
Rozwiązywanie przykładowych zadań z geometrii, które sprawiają uczniom trudności - przykłady zadań - zadania na dowodzenie - Maria Romanowska
Prezentacja przykładowych scenariuszy lekcji - metoda drzewa decyzyjnego - Maria Romanowska
Prezentacja przykładowych scenariuszy lekcji - powtórzenie wiadomości z geometrii analitycznej - Maria Romanowska
Prezentacja przykładowych scenariuszy lekcji - funkcja wykładnicza – wykres i jej własności - Maria Romanowska
Interaktywne wyznaczanie katów w graniastosłupach i obliczanie ich miary - scenariusz lekcji, załącznik do scenariusza - Paweł Słaby

Wielościany foremne we współczesnym świecie i za czasów Platona scenariusz zająć otwartych, załącznik nr 1 prezentacja, załącznik nr 2 notatka dla ucznia - Paweł Słaby.

Potyczki informatyczno - matematyczne jako przykład zastosowania nowoczesnych środków multimedialnych przy rozwiązywaniu problemowych i praktycznych zadań matematycznych - prezentacja Paweł Słaby.

Zadania z warsztatów matematycznych, zadania z excela - Paweł Słaby

Obliczanie pola trójkąta różnymi sposobami - scenariusz, prezentacja, scenariusz zajęć wyrównawczych - powtórzenie własności trójkątów Irena Wosz-Łoba

Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach matematyki - prezentacja Jadwiga Wolak-Wawrzyniak
Matematyka - Praca z uczniem zdolnym i uczniem z problemami w nauce - prezentacja - Jadwiga Wolak-Wawrzyniak