O projekcie

Matematyka Nowego Wymiaru


Nauczyciele biorący udział w projekcie jako gr. bezpośrednia i uczniowie jako gr. pośrednia będą mieli możliwość pracować z użyciem aktywnych metod nauczania matematyki, z zastosowaniem TIK, takich jak: tablice interaktywne, programy komputerowe. Nauczyciele skorzystają z udziału w szkoleniach, które ukierunkowane zostaną  na potrzeby uczniów związane ze skutecznym nauczeniem się matematyki. Nauczyciele otrzymają narzędzia w postaci szkoleń z metodyki, dydaktyki, psychologii. Będą mogli korzystać z bazy materiałów dydaktycznych potrzebnych w skutecznym nauczania matematyki. Dzięki analitycznemu i badawczemu obszarowi jaki realizowany będzie w projekcie nauczyciele poznają swoje mocne i słabe strony prowadzenia zajęć oraz pozyskają kompleksowe informacje na temat wyników uczniów w odniesieniu do obszarów matematyki, które sprawiają im największą trudność, skoncentrują się również na problemach  psychologicznych uczniów.

Uczniowie będą mogli rozwinąć myślenie twórcze na matematyce, lepiej zrozumieć i polubić przedmiot sprawiający im do tej pory kłopot, pokonać własne bariery psychologiczne, które ich ograniczają. Nauczyciele uświadomią sobie, głównie dzięki szkoleniom psychologicznym, na czym polega udany i skuteczny proces dydaktyczny. Nauczyciele matematycy biorący udział w projekcie poznają  się dzięki realizacji wspólnego przedsięwzięcia, co winno zaowocować wymianą doświadczeń, wspólnymi konsultacjami również po projekcie.